Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Budowa sieci szerokopasmowej jest największą inwestycją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w tej perspektwie unijnej. Inwestycja za ponad 300 mln zł ma zapewnić dostęp do szybkiego internetu w każdym zakątku naszego regionu. Aby zachęcić prywatne firmy do budowy tzw. „ostatniej mili“, czyli sieci bezpośrednio do klientów, 23 lipca w Olsztynie został podpisany list intencyjny w sprawie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

– Rozwój sieci szerokopasmowej to jeden ze sposobów uporania się z wykluczeniem komunikacyjnym naszego regionu – podsumował spotkanie marszałek województwa Jacek Protas. – Geografii, naszego peryferyjnego położenia nie zmienimy, ale infrastrukturę możemy dźwignąć. To podejście rozumieją nasi samorządowcy. Większość gmin i powiatów już wsparło nas w tych działaniach i są skłonni obniżać podatki firmom, które będą doprowadzać internet bezpośrednio do klientów.

List intencyjny składa się z trzech zasadniczych deklaracji: pomocy wszystkich samorządów województwu w utrzymaniu budowanej sieci, kolejnych inwestycji, których wartość do roku 2025 może wynieść nawet 500 mln zł, oraz zniesienia barier inwestycyjnych w rozwoju przyłączy bezpośrednio do klientów – tzw. ostatniej mili.

– Tak budowana potężna "infostrada" stworzy warunki dla operatorów komercyjnych, dzięki którym internet dotrze bezpośrednio do domów. To przyspieszy również nasz wzrost gospodarczy -  tłumaczył wicemarszałek Jarosław Słoma.

– Całkowicie zwolniliśmy inwestorów z opłat za wykorzystanie pasa drogi – poinformował Tadeusz Mordasiewicz, starosta kętrzyński, który podpisał porozumienie jako przewodniczący Konwentu Powiatów. – To ukłon w stronę konsumentów, bo inaczej koszty inwestycji i tak zostałyby przeniesione na nich.

Komercyjni dostawcy internetu są mniej skorzy do inwestowania w doprowadzanie sieci do mniej zaludnionych rejonów województwa. Potwierdzają to obserwacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

– Zidentyfikowaliśmy 89 gmin, które wymagają doinwestowania dla osiągnięcia przyzwoitego poziomu rozwoju komunikacyjnego – mówiła Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w MAiC. – Plan Cyfrowy daje bardzo jasny sygnał inwestorom. Jestem przekonana, że dzięki niemu "białe plamy" zaczną szybko znikać z mapy Warmii i Mazur.

Plan Cyfrowy podpisało już ponad 80 gmin spośród 116 w regionie. Wiele innych zadeklarowało chęć podpisania porozumienia w najbliższych tygodniach.  

 

Źródło: warmia.mazury.pl/