Pakiety turystyczne w Opolu - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 22 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Tomasz, Maurycy
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pakiety turystyczne w Opolu

Grupa przygotowuje propozycje pakietów turystycznych (ofert pobytowych) na terenie Śląska Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów i potencjału turystycznego obszaru Aglomeracji. Oferta adresowana będzie do różnych grup odbiorców.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci gmin – partnerów Aglomeracji: Chrząstowic, Dąbrowy, Gogolina, Izbicka, Komprachcic, Lewina Brzeskiego, Łubnian, Murowa, Niemodlina, Opola, Ozimka, Popielowa, Prószkowa, Tarnowa Opolskiego, Turawy. Biznes turystyczny reprezentowali przedstawiciele opolskich biur podróży: pan Zbigniew Leśniak z Biura Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf”, pan Józef Panek z Biura Podróży „Omega-Tour” oraz pani Elżbieta Wesołowska z Biura Podróży „Vero Travel”. Doświadczeniami z prac nad ofertami zaprezentowanymi w katalogu „Visit Opolskie” podzielił się dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, pan Piotr Mielec. Pani Anna Golec, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” zaprezentowała doświadczenia z realizacji projektu „Listen to the Voices of Villages ”. W pracach grupy uczestniczyła także pani Ewa Piłat - prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Św. Anny”- oraz pani Magdalena Wojciechowska z Lokalnej Grupy Rybackiej.

Punktem wyjścia do dyskusji nad modelem tworzenia, promocji i komercjalizacji powstającej oferty były propozycje czteech tras turystycznych dla zorganizowanych grup, korzystających z ofert katalogowych i zorientowanych na aktywny wypoczynek. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do grup

turystów zagranicznych.

Przyjmując zaprezentowaną metodologię tworzenia pakietu turystycznego uczestnicy spotkania podjęli próbę zestawienia własnych ofert kilkudniowych imprez turystycznych . Tak powstała propozycja spędzenia 2 dni na szlaku zabytków techniki na terenie gmin Łubniany, Murów, Ozimek i Turawa, przeznaczona dla grup szkolnych. Inny pakiet adresowany jest do rodzin z dziećmi. Zestawiony tak, by był atrakcyjny dla dzieci i nie mniej interesujący dla ich rodziców. Dwudniowy pakiet pobytowy przygotował zespół przedstawicieli gmin Chrząstowice, Gogolin, Izbicko, Opole, Prószków, Tarnów Opolski.

Zdaniem uczestników warsztatów, oferta pobytowa na terenie Aglomeracji Opolskiej powinna uwzględniać jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Powstał zatem szkic oferty, która poza powszechnie uznanymi regionalnymi atrakcjami turystycznymi zawiera także lokalne „smaczki” – unikalne produkty i lokalne specjały, w tym degustację miejscowych, niespotykanych w innych częściach kraju wyrobów kulinarnych. Propozycję takiej trasy opracował zespół warsztatowy złożony z przedstawicieli gmin: Dąbrowa, Lewin Brzeski, Komprachcice, Niemodlin, Opole, Popielów.

Wszystkie propozycje zostaną teraz starannie przeanalizowane i szczegółowo dopracowane. Sporządzony zostanie także wstępny kosztorys dla poszczególnych pakietów pobytowych.

Uczestnicy grupy uzgodnili harmonogram dalszych prac. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie w marcu br. Koordynatorem grupy tematycznej „Turystyka” została pani Maria Kania z Urzędu Gminy w Murowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, wspólną, twórczą pracę i serdeczną atmosferę, w której mają szansę narodzić się prawdziwie partnerskie projekty.

 

Źródło: opole.pl

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone