„Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy” - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 20 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Renata, Filipina, Eustachy
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

We wtorek, 1 lipca, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Przedstawiciele urzędu miasta i Kancelarii Prezydenta RP, mieszkańcy stolicy oraz aktywiści i przedstawiciele biznesu rozmawiali o problemie reklamy zewnętrznej.


Dyskusję poprzedził „przejazd po reklamach” ulicami Warszawy, podczas którego Wojciech Wagner, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej opowiedział o praktycznych trudnościach, z jakimi zmaga się miasto, starając porządkując „reklamowy chaos”. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, Olgierda Dziekońskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciecha Wagnera – naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej i Aleksandry Stępień – prezesa stowarzyszenia „Miasto Moje A w Nim”, podczas której omówiono różne wizje obecności reklamy w przestrzeni miasta.

Prezydent podpisała się również pod listem do parlamentu RP o podjęcie stosownych kroków na poziomie ustawowym, który jest elementem kampanii „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy”, organizowanej przez stowarzyszenia „Miasto Moje A w Nim”, „Forum Rozwoju Lublina” oraz „Ulepsz Poznań”.

- Tzw. ustawa krajobrazowa, której projekt przygotowała Kancelaria Prezydenta RP, da wreszcie samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego wpływu na krajobraz i zracjonalizuje obecność reklamy w przestrzeni publicznej – m.in. umożliwi uchwalanie przez radę gminy przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnie od planów miejscowych, a także usprawni egzekucję przepisów – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziła uregulowania dotyczące reklamy (zarządzenie Prezydenta Nr 961/2007 z 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie). Zawarte w nim wytyczne służą do stopniowego porządkowania urządzeń reklamowych. Miasto korzystając z obecnie dostępnych narzędzi porządkuje własne tereny, optymalizuje przepisy w kolejnych planach miejscowych, wprowadza zmiany w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m.st. Warszawy, zacieśnia współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i przeprowadza audyty reklamowe na wybranych terenach. Niedługo wejdzie w życie zarządzenie dotyczące dekoracji Pałacu Kultury i Nauki, które uniemożliwi wieszanie bannerów na elewacji.

A Wy co myślicie o reklamach na budynkach, płotach i innych miejscach w waszej okolicy?

Źródło: um.warszawa.pl
fot.sxc.hu
 

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone