Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Bardzo cieszymy się z takich inwestycji jak ta w Babimoście, bo one podnoszą bezpieczeństwo energetyczne i atrakcyjność gospodarczą całego regionu – powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas otwarcia Głównego Punktu Zasilania firmy Enea w Babimoście. To nowa stacja elektroenergetyczna transformująca wysokie napięcie na średnie (110/15kV). Inwestycja, o wartości ponad 24,5 mln zł, zaspokoi nie tylko bieżące potrzeby dotyczące przyłączeń na tym obszarze, ale również na najbliższe lata.


Umowa na zaprojektowanie i budowę „pod klucz” stacji transformatorowej 110/15kV Babimost wraz z dwutorową linią zasilającą wysokiego napięcia 110kV, o długości 12 km, została zawarta w sierpniu 2011. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie możliwości przyłączeń nowych obiektów z terenu gminy Babimost i gmin ościennych (m. in. gmina Kargowa) oraz poprawa parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Istotne jest też przyłączenie dużego odbiorcy, jakim jest firma Swedwood, produkująca w tym rejonie meble dla IKEI. Nowy GPZ pozwoli też na sukcesywne przyłączanie nowych odbiorców przemysłowych i komunalnych.

Marszałek Elżbieta Polak uczestnicząca w uroczystym otwarciu GPZ podkreśliła, że w dokumentach strategicznych woj. lubuskiego rozwój energetyki zajmuje kluczowe miejsce. – Mamy Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, którą Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia, a w niej jeden z ośmiu strategicznych projektów: rozbudowy sieci elektroenergetycznych woj. lubuskiego. Premier Donald Tusk wizytując w naszym regionie zapewniał, że ta strategia będzie realizowana – mówiła marszałek. – Mamy też Strategię Energetyki Woj. Lubuskiego, z której wynika, że zapotrzebowanie lubuskich odbiorców na moc elektryczną jest szacowana na około 700 MW, podczas gdy przedsiębiorstwa energetyczne z terenu woj. lubuskiego, zdolne są oddać do sieci moc rządu 500 MW. Widać więc, że jedną trzecią prądu zużywanego w regionie musimy pobierać z krajowej sieci elektroenergetycznej. Dlatego cieszy nas każda inwestycja w tym zakresie.

Źródło: lubuskie.pl