Nowy dowód osobisty - ważne informacje - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 18 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Irena, Stanisław, Józef
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nowe dowód osobisty

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

DOWODY OSOBISTE:

1) Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
2) Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.
3) Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
4) Jedno zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
5) Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
6) Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu. Wniosek będzie można również złożyć w postaci elektronicznej.
7) Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
8) Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Uwaga!
Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. 
Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Zobacz ulotkę informacyjną dot. zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

EWIDENCJI LUDNOŚCI:

1) Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną.
2) Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.
Nowa ustawa utrzymuje obowiązek meldunkowy (do 1 stycznia 2016 r.) i zobowiązuje obywatela polskiego przebywającego na terenie RP do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia, a także ułatwienia związane z meldunkiem m.in. możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez pełnomocnika oraz możliwość automatycznego wymeldowania się przy zameldowaniu w nowym miejscu.

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO:

REJESTRACJA NOWORODKÓW: 
Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia noworodka, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO:
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie będzie właściwy, tak jak dotychczas, do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Rzeszowa.
Odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu będzie można wybrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Np. osoba urodzona poza Rzeszowem będzie mogła wybrać odpis aktu urodzenia w USC Rzeszowie. Podobne procedury obowiązują w przypadku wybierania odpisów aktu małżeństwa i zgonu.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE CYWILNEJ:
Narzeczeni zgłaszają się do wybranego USC w kraju i przedkładają wyłącznie ważne dowody osobiste. Urząd Stanu Cywilnego uzyskuje odpisy aktów urodzenia narzeczonych oraz inne dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa takie jak np. odpis aktu zgonu lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE KONKORDATOWEJ:
Narzeczeni zgłaszają się do wybranego USC w kraju i przedkładają wyłącznie ważne dowody osobiste. Otrzymują zaświadczenie konieczne do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
Urząd Stanu Cywilnego uzyskuje odpisy aktów urodzenia narzeczonych oraz inne dokumenty konieczne do wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego takie jak np. odpis aktu zgonu lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO:
Kierownik USC w Rzeszowie udziela ślubu poza urzędem stanu cywilnego w granicach miasta Rzeszowa na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
Kierownik USC w Rzeszowie udziela ślubu poza urzędem stanu cywilnego w granicach miasta Rzeszowa na wniosek narzeczonych, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości.

AKTY URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA I ZGONU SPORZĄDZONE POZA GRANICAMI POLSKI:
Zagraniczny akt urodzenia, małżeństwa i zgonu może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Można tego dokonać w wybranym USC w kraju.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html.

Nowe dowód osobisty

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone