Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Student historii UR wyróżniony w prestiżowej Wschodniej Szkole Zimowej

Wschodnia Szkoła Zimowa jest przedsięwzięciem naukowym, organizowanym wspólnie od 12 lat przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W jej ramach przez dwa tygodnie młodzi badacze nauk humanistycznych, pochodzący z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej prezentują swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe, a także uczestniczą w cyklu wykładów i seminariów specjalistycznych, oraz szeregu innych przedsięwzięć. Wszystko to ma na celu poznanie narracji naukowych z różnych części starego kontynentu oraz wzajemną wymianę myśli i poglądów.

Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 40 uczestników z Białorusi, Kazachstanu, Macedonii, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Aby znaleźć się w tym gronie należało uzyskać akceptację specjalnej komisji kwalifikacyjnej.  Chętnych do udziału było prawie 100 młodych badaczy. Wśród zakwalifikowanych znalazł się (jako jedna z kilku osób z uczelni polskich) student UR Piotr Olechowski (II roku SUM na kierunku historia).

Zajęcia w ramach szkoły zainaugurowane zostały 2 marca na Uniwersytecie Warszawskim. Każdy dzień rozpoczynał się od seminarium naukowego, poprzez spotkania/warsztaty tematyczne, zaś kończył na wysłuchaniu wykładu i dyskusji.  Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy z Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Ukrainy i Węgier.

 Zgodnie z założeniami szkoły, uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy seminaryjne, w ramach których prezentowali wyniki swoich dotychczasowych badań naukowych. P. Olechowski trafił na seminarium historyczne pod nazwą „Dzieje krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej”, prowadzone przez dwóch wybitnych znawców XX wieku: prof. Zbigniewa Karpusa (Prodziekana Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu) oraz prof. Grzegorza Hryciuka (Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego). Warto dodać, iż zajęcia odbywały się w czterech językach (białoruskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim). Student UR wygłosił referat „Razem czy osobno? Polacy i Ukraińcy we Lwowie międzywojennym”. Wystąpienie wywołało gorącą dyskusję, zwłaszcza wśród obecnych na sali młodych historyków polskich i ukraińskich.

Oprócz zajęć seminaryjnych i wykładów na uczestników szkoły czekały inne przedsięwzięcia o charakterze praktycznym. Jednym z nich była debata oksfordzka, pod hasłem „Polska wygrała II wojnę światową”. Dzięki rekomendacji uczestników Piotr Olechowski znalazł się wśród czwórki studentów, jakim przypadła niezwykle trudna rola prezentacji argumentów broniących owej tezy. Po bardzo burzliwej dyskusji, wartko toczonej po polsku i rosyjsku, grupa studenta UR, choć ostatecznie przegrała w głosowaniu publiczności zaledwie dwoma głosami, to otrzymała wielkie uznanie od organizatorów za dobór i prezentację argumentów, zaś P. Olechowski został uznany za jednego z najlepszych negocjatorów na sali.

Zakończenie szkoły odbyło się na zamku w Wojnowicach w sobotę 14 marca.

Piotr Olechowski - jest absolwentem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (studia I stopnia na kierunku historia). Od samego początku aktywności naukowej jego zainteresowania koncentrują się na szeroko pojętych dziejach Europy Wschodniej. Podjął decyzję o zmianie miejsca studiów na Uniwersytet Rzeszowski. Obecnie przygotowuje pracę magisterską („Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie międzywojennym w świetle wspomnień”) pod kierunkiem prof. Joanny Pisulińskiej (termin obrony: czerwiec 2015). Aktualnie przebywa na kwerendzie badawczej we Lwowie, na mocy porozumienia między Instytutem Historii UR a Fakultetem Historycznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

fot. Zbiór Kolegium Europy Wschodniej