Nowy model kształcenia prawników w gospodarce wolnorynkowej - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 23 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Tekla, Bogusław
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Eksperci z dziedziny prawa podkreślają, iż Polska potrzebuje nowego 3-letniego modelu kształcenia prawników, którzy bezpośrednio po studiach będą mogli z powodzeniem pracować dla firm i administracji. Chodzi o zmianę programu studiów, który zaopatrzy absolwentów w nowe kompetencje, niezbędne dla gospodarki wolnorynkowej.

Wielu absolwentów „klasycznego prawa” po aplikacjach nie może znaleźć zatrudnienia w typowych zawodach prawniczych: adwokata, sędziego, radcy prawnego. Oprócz 5-letnich studiów coraz popularniejsze będą 3-letnie studia I stopnia z zakresu prawa. Są one skierowane do kreatywnych, dynamicznych osób, które praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa zamierzają wykorzystać w pracy zawodowej zaraz po ukończeniu studiów.

Prawnik to nie tylko adwokat

- Praktyczna wiedza prawna stanowi ważny element współczesnego życia gospodarczego. Przedsiębiorcy poszukują nie tylko adwokatów czy radców prawnych, ale przede wszystkim absolwentów studiów prawniczych umiejętnie łączących wiedzę prawną z elementami ekonomii, psychologii, socjologii czy zarządzania – wyjaśnia dr Kamilla Kurczewska z WSIiZ.

Przemiany współczesnego rynku pracy, liberalizacja dostępu do zawodów prawniczych i zmiana wymagań wobec rynku usług prawniczych powodują, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  wprowadziła nowy model kształcenia prawników. Do 31 lipca można składać podania na 3-letnie studia I stopnia na kierunku prawo. 

Więcej praktyki

3-etnie studia prawnicze pozwalają zdobyć podstawową wiedzę z zakresu: prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, a także poznać prawne mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje między kontrahentami biznesowymi.

- W programie studiów rezygnujemy z przedmiotów doktrynalnych, historycznych oraz ściśle teoretycznych na rzecz praktycznego programu studiów. To wykształci u absolwentów umiejętności właściwej analizy i stosowania przepisów prawa, sporządzania pism procesowych oraz rozwiązywania problemów prawno-ekonomicznych związanych z obrotem gospodarczym – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

W planach studiów przewidziane są unikatowe w skali kraju gry decyzyjne z obszaru prawa. Zwiększenie wymiaru liczby godzin przeznaczonych na praktyki pozwoli poznać zasady funkcjonowania sądów, prokuratur, kancelarii prawnych, a także organów administracji publicznej np. urząd miasta, urząd wojewódzki oraz zasady obsługi administracyjno-prawnej  przedsiębiorców.

Odpowiedź na potrzeby pracodawców

Znajomość zagadnień prawnych czy umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i rozporządzeń daje lepszą pozycję w oczach pracodawcy. W wielu instytucjach czy firmach wiedza ta jest po prostu jednym z wymagań – mówi Anna Wójcik, która złożyła podanie na Prawo w WSIiZ.

W planach studiów oprócz tradycyjnych przedmiotów z zakresu m.in.  prawa cywilnego, prawa administracyjnego czy prawa i postępowania karnego są: polityka gospodarcza, prawo działalności  gospodarczej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, opodatkowanie działalności gospodarczej, prawo konkurencji i konsumentów, podstawy zarządzania, psychologia, mediacje oraz gry decyzyjne z obszaru (unikatowe w skali kraju narzędzie dydaktyczne).

Nowością w stosunku do klasycznych 5-letnich programów kształcenia są specjalności, które studenci mogą realizować już od 3 semestru studiów. Dobór specjalności wynika z analizy zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów o konkretnej, praktycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych – informuje Urszula Pasieczna - Aktualnie studenci mogą wybierać następujące specjalności: Prawo w gospodarce, Organizacja wymiaru sprawiedliwości oraz Administracja gospodarcza w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Zajęcia na każdej specjalności prowadzone są przez doświadczonych praktyków.

Licencjat z prawa daje też absolwentom solidne podstawy do rozpoczęcia studiów prawniczych II stopnia i następnie, po ukończeniu właściwej aplikacji,  ubiegania się o pracę w klasycznych zawadach prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata.

Można też wybrać inną ścieżkę kształcenia. 3-letnie studia prawnicze są znakomitym uzupełnieniem wykształcenia ekonomistów i socjologów. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku administracja. Tak szeroki zakres wykształcenia pozwoli absolwentom poczuć się pewnie na rynku pracy – zaznacza Pasieczna.

Studia są skierowane do osób, które chcą nabyć pogłębioną i praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje, niezbędne w działalności gospodarczej oraz sektorze gospodarczo-finansowym. Prowadzone są z myślą o pracownikach jednostek organizacyjnych sądów i prokuratur różnego szczebla, a także osobach z innym wykształceniem np. z ekonomii, zarządzania czy socjologii, chcących poszerzyć wiedzę i doświadczenie zawodowe o praktyczną wiedzę i umiejętności z obszaru prawa. Studia skierowane są też do osób planujących studia II stopnia na kierunku prawo, ukończenie aplikacji prawniczej i pracę w zawodzie sędziego, prokuratora czy adwokata. 

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone