Profesor Czesław Kłak ekspertem Narodowego Centrum Nauki - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 23 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Tekla, Bogusław

Profesor Czesław Kłak ekspertem Narodowego Centrum Nauki

Prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA Rzeszów – Przemyśl został ekspertem Narodowego Centrum Nauki. Podczas prac w specjalnej komisji zajmował się oceną wniosków o finansowanie badań naukowych w ramach programu OPUS. Narodowe Centrum Nauki to państwowa agencja, która finansuje badania naukowe w Polsce.

Prof. Czesław Kłak podczas prac w Narodowym Centrum Nauki zajmował się recenzowaniem wniosków o sfinansowanie badań naukowych, uczestnicząc w pracach Zespołu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w panelu Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne, opiniującym projekty badawcze z tych dziedzin. Prof. Czesław Kłak jest jedynym reprezentantem uczelni niepublicznych w tym panelu oraz jedynym przedstawicielem podkarpackiego środowiska naukowego w pracach tego gremium.

Prof. Czesław Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii. Zajmuje się także międzynarodową ochroną wolności i praw jednostki. Jest Autorem ponad 140 publikacji naukowych, a także ponad 200 opinii prawnych. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Prowadzi szkolenia i wykłady dla korporacji prawniczych (radcowie prawni, notariusze), a także funkcjonariuszy Policji i Służby Celnej.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. NCN finansuje prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie. Do zadań Narodowego Centrum Nauki należy: finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych. NCN zajmuje się także finansowaniem badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nadzoruje realizacją wyżej wymienionych badań naukowych; współpracą międzynarodową w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone