Ks. Prof. Michał Heller - relacje nauki i religii - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 23 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Tekla, Bogusław

Ks. prof. Michał Heller to wybitny uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca, jako artysty i pisarza, jako uczonego. Jest laureatem (2008) prestiżowej Nagrody Templetona, odznaczonym Orderem Orła Białego (2014), wykładowcą wielu prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i angielskich, jednym z największych Autorytetów moralnych, fundatorem i dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, powszechnie szanowanym i uznanym w całym świecie nauki.

Twórczość księdza profesora Hellera od wielu lat fascynuje i intryguje. Jego dorobek naukowy i działalność publicystyczna są nie tylko najlepszym dowodem na to, że nauka i religia wcale nie muszą się wykluczać, ani ze sobą konkurować. Potwierdzają również, że wybitny fizyk i matematyk może być wielkim artystą.

Profesor Heller walczy z błędnym wyobrażeniami na temat relacji nauki i religii. Nauka, jak twierdzi nie może odwoływać się do bytów nadprzyrodzonych, jeśli chce rzetelnie wyjaśniać różne zjawiska występujące we wszechświecie. Szczególną rolę w życiu profesora Hellera odgrywa matematyka. Jak sam mówi obiekty matematyczne są elementami teorii fizycznych, w nich formułowane są prawa fizyki. Matematyka leży zatem u podstaw wszystkich zjawisk. Sama matematyka jest niezależna od człowieka, który się nią posługuje. Matematyk, który dowodzi nowych twierdzeń, nie wymyśla ich, a raczej odkrywa je, bo one istniały już.

Michał Heller gdyby chciał podpisać się wszystkimi tytułami to wyglądałoby to tak:
Ks. prof. dr hab. dr h.c. mult. Michał Heller

Na podstawie : http://www.copernicuscenter.edu.pl

Po wybuchu II wojny światowej w 1940 roku został wysiedlony przez radzieckie władze na Syberię. Człowiek o takim dorobku doświadczeń ma wielką wiedzę życiową, a dzięki studiom również naukową. Pisze wiele, i spotyka się na wykładach, na których podejmuje wiele ciekawych wywodów na temat życia i śmierci, wszechświata, istnienia, a także na temat dobra i zła. 18 listopada 2014 r. w Rzeszowie na otwartym wykładzie mówił o dobru i złu.

Link do materiału:
Dobro i zło - wymiary kosmiczne w wykładzie ks. prof. Michała Hellera

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone